شخصیت شناسی

  • تست MBTI: راه درست خودشناسی چیست؟

    تست MBTI: راه درست خودشناسی چیست؟

    سلامت > سلامت روانشخصیت شناسی و آشنایی با تیپ‌های شخصیت امروزه نه در ایران بلکه در سراسر جهان به عنوان موضوع مهم در بین عموم مردم اهمیت پیدا کرده و شاید این مسئله به این خاطر است که تقریبا همه ما به این نتیجه رسیده‌ایم که شناخت بهتر خود می تواند به بهبود زندگی شخصی و اجتماعی کمک کند.