• اتاق کودکان را فروشگاه اسباب‌بازی نکنیم

    اتاق کودکان را فروشگاه اسباب‌بازی نکنیم

    گزارش ویژهبیشتر کودکان امروزی از بدو تولد اتاق ویژه خودشان را دارند. اتاقی که بیشتر به یک فروشگاه اسباب بازی شباهت دارد. آمارها می‌گویند شیوع کرونا و قرنطینه کودکان در خانه باعث شده فروش وسیله بازی برای این گروه سنی بیش از قبل شود. خبری که باید درباره آن تامل بیشتری کرد.

همه عناوین گزارش ویژه