تنت

  • کریستوفر نولان درباره سینما در دوران پساکرونا چه می‌اندیشد؟

    کریستوفر نولان درباره سینما در دوران پساکرونا چه می‌اندیشد؟

    پیشنهاد فرهنگی > سینماکارگردان فیلم‌هایی مانند «تلقین» و «میان ستاره‌ای» یکی از نوابغ سینمایی دوران ما لقب می‌گیرد. کریستوفر نولان از همان ابتدای شیوع کرونا انتقادات بسیاری به وضعیت صنعت سینما در این شرایط مرگبار داشته است.

  • درباره تنت؛ اکشن اما پیچیده

    درباره تنت؛ اکشن اما پیچیده

    پیشنهاد فرهنگی > سینماتنت پس از اکران توانست نظر مثبت منتقدان را برای خود کند و تمجیدهای فراوانی برای وجه فنی از آن شد اما در کنار تمامی تعریف‌ها نولان نتوانست کاری بی‌نظیر بسازد و از نظر پیچیدگی و گنگ بودن داستان و ضعف در شخصیت‌پردازی مورد انتقاد قرار گرفت.