گذرنامه

  • گذرنامه‌ی واکسن در راه است؟

    گذرنامه‌ی واکسن در راه است؟

    سلامت > بیماری‌هادر آینده نزدیک، ممکن است برای سفر کردن به اسنادی دیجیتالی نیاز داشته باشیم که نشان می‌دهند برای ویروس کرونا واکسینه یا آزمایش شده‌ایم. اصطلاح جدیدی وارد ادبیات گفتاریِ دولت‌ها و کسانی که در صنعت مسافرت فعال هستند وارد شده است: گذرنامه واکسن.