کیوان مقدم

  • «دوئت»؛ روایت روابط تاریخ‌گذشته

    «دوئت»؛ روایت روابط تاریخ‌گذشته

    پیشنهاد فرهنگی > سینماآیا شده آدم‌هایی که با آنها تاریخ گذشته‌ای داشته‌اید را دوباره ببینید؟ کسانی که به دلایل مختلف رابطه‌ای که با آنها داشتید قطع شده است و حالا با طی گذر زمان باز روبه‌روی یکدیگر قرار بگیرید. فیلم دوئت چنین داستانی را روایت می‌کند.