کوه های ماهنشان

  • کوه‌های رنگین کمانی؛ از ایران تا کانادا

    کوه‌های رنگین کمانی؛ از ایران تا کانادا

    سفر و تفریح > جهانگردیکوه‌های رنگارنگ؛ همان‌هایی که طبیعت نقشی از رنگین کمان بر پهنه‌ آنها زده است. اگر ندانیم که میلیون‌ها سال تغییرات آب و هوایی، فرسایش و ترکیبات مواد معدنی باعث خلق این اثر هنری شده است، تصور می‌کنیم که این کوه‌ها ساخته دست بشر هستند. یکی از زیباترین آنها در همینجا، در ایران قرار دارد.