کنسول بازی

  • ۱۰ گجت برتر یک دهه گذشته را بشناسید

    ۱۰ گجت برتر یک دهه گذشته را بشناسید

    علم و فناوری > موبایل و گجتتهیه لیستی از مهم‌ترین گجت‌های دهه گذشته کار چندان آسانی نیست. در دهۀ گذشته هزاران محصول جدید تولید شد که برخی از این محصولات از برخی دیگر جذاب‌تر بودند اما اثراتی که داشند قطعاً یکسان نبوده است.