کلیسای کازان

  • سفر به سن‌پترزبورگ؛ شهر رؤیاها و روشنایی

    سفر به سن‌پترزبورگ؛ شهر رؤیاها و روشنایی

    سفر و تفریح > جهانگردیسن‌پترزبورگ شهری است متضاد. اقلیم سرد اروپای شمالی کجا و هشت میلیون توریست سالانه کجا. شب‌های روشن کجا و رویاهای تمام نشدنی شهر کجا. اسطوره مقاومت دربرابر اشغالگران کجا و این روزهای رمانتیک شهر کجا؟ شهری که برای ما ایرانی‌ها آشناست اگر مقداری کمی سفرنامه‌های قاجاری را تورق کرده باشیم، نمادی از مدرنیته‌ای که فرستادگان قاجاریه درک کردند.