کانال مانش

  • داستان درخت گردو از سردشت تا مانش

    داستان درخت گردو از سردشت تا مانش

    پیشنهاد فرهنگی > سینماکارگردان «درخت گردو» محمدحسین مهدویان است و پس انتشار خبر غرق شدن خانواده ایران‌نژاد در کانال مانش ویدئویی را منتشر کرد که دختر این خانواده برای فیلم او تست بازیگری داده بود.