کرمان > کاروانسرای گنجعلی خان

  • آشنایی با مدرسه و کاروانسرای گنجعلی خان

    آشنایی با مدرسه و کاروانسرای گنجعلی خان

    تفریح و گردشگری > ایرانگردیکاروانسری گنجعلی خان از دیدنی‌های کرمان است و در بخش شرقی میدان گنجعلی خان قرار دارد. این کاروان‌سرا در دوره صفویه با کاربری مدرسه ساخته شده بود؛ اما بعدها تغییر کاربری داد و به یکی از کاروانسراهای ایران تبدیل شد.