پیشنهاد کتاب

  • ۴ نمونه از بهترین رمان‌ها را بشناسیم

    ۴ نمونه از بهترین رمان‌ها را بشناسیم

    پیشنهاد فرهنگی > کتابشاید بسیاری از ما دوست داشته باشیم که کتاب خوان باشیم؛ اما چون کتاب‌هایی که خوانده‌ایم ما را جذب نکرده‌اند علاقه چندانی به کتاب خواندن پیدا نکرده‌ایم و همواره جای خالی آن را در زندگی احساس می‌کنیم. «ایرنا زندگی» ۴ نمونه از معروف‌ترین و برترین رمان‌ها را معرفی می‌کند که هر کدام به تنهایی برای علاقه‌مند کردن شما به کتاب و کتاب‌حوانی کافی است.

  • نگاهی به کتاب «ذهنِ ذن، ذهن آغازگر»

    نگاهی به کتاب «ذهنِ ذن، ذهن آغازگر»

    پیشنهاد فرهنگی > کتابمردم نسبت به دشواری ذن دچار کج فهمی شده‌اند؛ دشواری آن به این دلیل نیست که چهارزانو نشستن یا به روشن ضمیری رسیدن سخت است. علت این دشواری آن است که خالص نگهداشتن ذهن و تمرین آن به مفهوم بنیادین سخت است.