پیتزای نذری

  • بفرمایید پیتزای نذری محرم

    بفرمایید پیتزای نذری محرم

    آشپزی > آشپزی بومیدر سال‌های اخیر، شاهد رواج نذر پیتزا در برخی از محلات بالاشهر تهران در ماه محرم بوده‌ایم. این موضوع، واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته و  به‌عنوان یک پدیده جدید و بحث‌برانگیز در فرهنگ نذری‌دهی موردتوجه قرار گرفته است.