وسواس

  • «وسواس تمیزی» را چگونه حل کنیم؟ این مطلب را بخوانید

    «وسواس تمیزی» را چگونه حل کنیم؟ این مطلب را بخوانید

    سبک زندگی > روانشناسی و خودمراقبتی اگر تمیزکاری‌هایی را که می‌خواهید، انجام دادید که هیچ، وگرنه حجمی از استرس و اندوه را تجربه می‌کنید که هر روز برای شما تکرار می‌شود و احساس می‌کنید زندگی شما در حال فروپاشی است. اما به خاطر داشته باشیم اگر نشانه‌های اختلال وسواس تمیزی در افراد مشاهده شود با راهکارهای درمانی قابل حل است.

  • ۱۰ نشانه وسواس نظافت و تمیزی را بشناسید

    ۱۰ نشانه وسواس نظافت و تمیزی را بشناسید

    سبک زندگی > روانشناسی و خودمراقبتیاحتمالا ً جواب‌های زیادی در مورد مرز بین وسواس و تمیزی وجود دارد اما اگر تمیزکردن شما باعث ایجاد مسئله و پیامدهای منفی در خودتان یا عزیزانتان شده است، ممکن است نزدیک به تمیزکردن وسواسی و یا مبتلا به آن باشید.