واکسیناسیون

  • واکسن‌ کرونا توزیع می‌شود؛ اما نه برای «همه»!

    واکسن‌ کرونا توزیع می‌شود؛ اما نه برای «همه»!

    سلامت > بیماری‌هاشرکت‌های داروسازی فعال در زمینه تولید واکسن کرونا، اخبار امیدوارکننده‌ای از ساخت واکسن برای این بیماری اعلام می‌کنند و کشورهای مختلف هرکدام حاضر شده‌اند که داوطلبانه یا با پرداخت هزینه، واکسیناسیون را آغاز کنند. اما این واکسن‌ها واقعاً برای چه کسانی ساخته شده است؟