هراس

  • شیوع یک ویروس و شیوع یک ترس عمومی؛ کرونا، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی

    شیوع یک ویروس و شیوع یک ترس عمومی؛ کرونا، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی

    سلامت > بیماری‌هاداستان ویروس کرونا همه جا هست. همه‌جا حرف از فراگیر شدن این ویروس در دنیا است. بازار سهام ایالات متحده در هفته گذشته با کاهش چشمگیری روبرو شده است. اما در حالی که ارزش سهام رو به حال کاهش است، باورهای نژادپرستانه نسبت به مردم آسیا رو به افزایش است. این مسئله بسیار آزار دهنده است که در هنگام بروز وحشت و فجایع عمومی نفرت، برچسب و تفکرات قالبی و کلیشه­‌ها اوج می‌گیرند.