نیروی جاذبه

  • مرور یک فرضیه عجیب؛ آیا زمین تخت است؟

    مرور یک فرضیه عجیب؛ آیا زمین تخت است؟

    علم و فناوری > علم و نجومزمین کروی شکل است. این حقیقت ساده‌ای است که بشر هزاران سال است که به آن پی برده است و البته بعد از فرستادن ماهواره به فضا در سال ۱۹۵۷ توانست این واقعیت را به چشم خود ببیند. با این حال هنوز هم گروهی از مردم هستند که اصرار دارند جهان مسطح است.

  • حقایقی درباره نیروی جاذبه؛ قوی‌ترین و ضعیف‌ترین نیروی کیهان

    حقایقی درباره نیروی جاذبه؛ قوی‌ترین و ضعیف‌ترین نیروی کیهان

    علم و فناوری > علم و نجومبیشتر ما با شنیدن اسم نیروی جاذبه یاد نیوتون و سیب معروفش می‌افتیم، اما جاذبه‌ای که تمام اجسام را متناسب با جرم آن‌ها به سمت خود می‌کشد، چیزی بیشتر از افتادن یک میوه از درخت است.در این گزارش با ۷ نکته جذاب درباره نیروی جاذبه آشنا می‌شوید.