نگارجواهریان

  • «دوئت»؛ روایت روابط تاریخ‌گذشته

    «دوئت»؛ روایت روابط تاریخ‌گذشته

    پیشنهاد فرهنگی > سینماآیا شده آدم‌هایی که با آنها تاریخ گذشته‌ای داشته‌اید را دوباره ببینید؟ کسانی که به دلایل مختلف رابطه‌ای که با آنها داشتید قطع شده است و حالا با طی گذر زمان باز روبه‌روی یکدیگر قرار بگیرید. فیلم دوئت چنین داستانی را روایت می‌کند.

  • درمیشیان؛ کارگردانی ناآرام

    درمیشیان؛ کارگردانی ناآرام

    پیشنهاد فرهنگی > سینمادرمیشیان کارگردانی به نسبت جوان است که بسیاری او را دوست می‌دارند و در مقابل منتقدانی دارد که او را کارگردانی شعار زده می‌دانند.