نصیحت کردن

  • چگونه به جای نصحیت، به افراد در چالش‌ها کمک کنیم؟

    چگونه به جای نصحیت، به افراد در چالش‌ها کمک کنیم؟

    سبک زندگی > روابط و مهارت‌های فردیهیچ کسی در این روزها حوصله‌ی شنیدن پند و نصیحت را ندارد. این روند بی حوصلگی تا جایی ادامه دارد که به چاله ی مشکلات نیفتاده باشیم و همه چیز عادی پیش رود اما؛ به محض اینکه مشکلات سرِ راهمان قرار می‌گیرد، دنبال کسی می‌گردیم که به ما استراتژی درستی برای حل آن بدهد.