مناظره

  • از اتهامات جنسی در آمریکا تا بگم‌بگم‌ها در ایران!

    از اتهامات جنسی در آمریکا تا بگم‌بگم‌ها در ایران!

    گزارش ویژه > گزارش ویژهاز توهین‌ها و طعنه و کنایه‌ها تا ریزش ناگهانی رأی، همه از اتفاقاتی است که در حین و پس از برگزاری یک مناظره انتخاباتی رخ می‌دهد اما این مسئله تبعاتی دارد که می‌تواند منجر به امواج التهاب در اجتماع شود.

  • برنده مناظرات چه کسی است؟

    برنده مناظرات چه کسی است؟

    سبک زندگی > موفقیت نامزدهای انتخاباتی اغلب در کنار ارائه طرح و برنامه‌های خود در مناظرات، با نقد و به چالش کشیدن رقبای انتخاباتی خود به دنبال برنده شدن هستند؛ در حالی که باید بدانند که برنده اصلی در مناظرات با اخلاق‌ترین کاندیدا است.