معماری

  • آشپزخانه؛ قلب تپنده خانه

    آشپزخانه؛ قلب تپنده خانه

    سبک زندگی > مدیریت خانهمسکن یک نیاز اجتماعی و از اولویت‌های یک زندگی است که فضاهایی از قبیل اتاق خواب، نشیمن، آشپزخانه، پذیرایی، سرویس بهداشتی و ... را شامل می‌شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای زیستی انسان باشد. در این میان "آشپزخانه"  به لحاظ برخورداری از ویژگی‌های فضایی خاص که مرتبط با تمام افراد خانواده است از میان سایر فضاهای خانه ، شاخص تر به نظر می رسد.