مرغ منجمد

  • آخرین مظنه مرغ در بازار

    آخرین مظنه مرغ در بازار

    پول و خرید > بازارچند روزی است که قیمت گوشت مرغ در خرده فروشی‌ها به هرکیلوگرم حدود ۱۹ هزار تومان رسیده است. نرخی که با گفته مسئولان مبنی بر وجود ثبات در قیمت‌ها مغایرت دارد.