محمودرضا ثانی

  • کیارستمی را پس از مرگ بشناسیم

    کیارستمی را پس از مرگ بشناسیم

    پیشنهاد فرهنگی > سینماآنچه مستند «کیارستمی و عصای گمشده» را جذاب می‌کند این است که خود کیارستمی اصرار داشته که از آن لحظات فیلمبرداری شود و حتی در برخی مواقع جایگاه دوربین را او تعیین می‌کرده است.