محمد ولی‌زادگان

  • جمشیدیه؛ فیلمی سراسر شعاری

    جمشیدیه؛ فیلمی سراسر شعاری

    پیشنهاد فرهنگی > سینمااز نکات قابل توجه فیلم جمشیدیه حضور کیومرث پوراحمد و بهرام عظیمی دو کارگردان مشهور است. در یک جمله باید گفت اگر وقت اضافه و اعصاب آرامی دارید این فیلم را برای دیدن انتخاب کنید.