محصولات ارگانیک

  • در هنگام خرید چرا باید به درج عنوان «تراریخته» حساس باشید؟

    در هنگام خرید چرا باید به درج عنوان «تراریخته» حساس باشید؟

    غذا > تغذیه سالمتهران-ایرنا- طبق تصویب لایحه قانونی در مجلس تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم به درج برچسب بر روی محصولات تراریخته هستند. فلسفه این الزام درج عنوان «تراریخته» بر روی این محصولات آن است که مصرف کننده در هنگام خرید محصول تراریخته محق است که از تراریخته بودن آن آگاه باشد و با اختیار آگاهانه خود محصول تراریخته را بخرد و مصرف کند.پس به این عنوان حساس باشید.

  • محصولات ارگانیک‌ چرا اینقدر گران هستند؟

    محصولات ارگانیک‌ چرا اینقدر گران هستند؟

    غذا > تغذیه سالمدر مواجهه با تبلیغ و ترویج استفاده از محصولات ارگانیک به عنوان غذای سالم، معمولا عنوان می‌شود گرانی محصولات ارگانیک مانع خرید ماست. در برابر این توضیح چه می‌توان گفت؟