فیلم « شب‌های روشن »

  • سراسرِ شب یک چیز دیگر است

    سراسرِ شب یک چیز دیگر است

    پیشنهاد فرهنگی > سینماایده ساخت فیلم سراسر شب از سال ۱۳۹۰ برای فرزاد موتمن شکل می‌گیرد تا این که سال ۹۶ بعد از شکل‌گیری چارچوب‌های کلی در ذهنش شروع کار را همراه با زامیاد سعدوندیان کلید می‌زند و نام این دو به عنوان نویسنده در تیتراژ فیلم قرار می‌گیرد.

  • این فیلم‌های عاشقانه ایرانی را ببینید

    این فیلم‌های عاشقانه ایرانی را ببینید

    پیشنهاد فرهنگی > سینمابا نگاهی به روایت‌های عاشقانه‌ ایرانی می‌توان نتیجه گرفت آن دسته از فیلم‌ها ماندگار شده‌اند که صرفا به یک موضوع عاشقانه و احساسی پرداخته نشده بلکه دنیای شکل گرفته حول شخصیت‌ها و روایت آنها داستانی واقعی همراه با مسائل اجتماعی است.