فیلم « بچه‌های آسمان

  • مجید مجیدی؛ از بچه های آسمان تا خورشید

    مجید مجیدی؛ از بچه های آسمان تا خورشید

    پیشنهاد فرهنگی > سینماتجربه دیدن فیلم‌های مجید مجیدی نشان داده که او در انتخاب سوژه‌های خود دست بر موضوعاتی می‌گذارد که مورد توجه جهانیان قرار می‌گیرد. فقر و چالش‌های طبقه فرودست که اگر برای جامعه خودمان به علت وفور آن عادی شده باشد اما هنوز می‌تواند جهانیان را متاثر کنند.