فیشینگ

  • چند نکته درباره فعال‌سازی رمز پویا؛ یک رمز و چند برنامه

    چند نکته درباره فعال‌سازی رمز پویا؛ یک رمز و چند برنامه

    علم و فناوری > فناوری روزاحتمالاً در یک ماه گذشته هنگام خرید یا پرداخت‌های اینترنتی در صفحه موردنظر به یک پیغام ثابت برخورد کرده‌اید که به شما هشدار داده است که فقط تا پایان دی‌ماه فرصت دارید که رمز دوم یک‌بارمصرف خود یا همان رمز پویا را فعال کنید و بعدازاین تاریخ بدون داشتن رمز یک‌بارمصرف قادر به پرداخت‌های اینترنتی نیستید. اما داستان این رمز و کارایی آن چیست؟