عید غدیر

  • نقش محوری «سادات» در اقوام ایرانی

    نقش محوری «سادات» در اقوام ایرانی

    سبک زندگی > آداب معاشرتاحترام به سادات در میان اقوام مختلف مسلمان، به دلیل ارتباط نسبی با پیامبر اسلام (ص) و نقش تاریخی و مذهبی آنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این احترام به شیوه‌های مختلفی ابراز می‌شود که در ادامه به آنها می‌پردازیم.