طرح دیوار

  • با کاغذ دیواری خانه را بزرگ و کوچک کنید

    با کاغذ دیواری خانه را بزرگ و کوچک کنید

    سبک زندگی > مدیریت خانهاگر بسیار اهل تنوع هستید و علاقه دارید که هر سال خانه خود را تغییر دهید، می‌توانید کاغذ دیواری با عمرهای یک یا دوساله تهیه کنید و هزینه کمتری برای آن پرداخت کنید. از اگر ثبات در فضای زندگی خود را دوست دارید به عمر مفید کاغذ انتخابی دقت کنید.