صبحانه کودک

  • لیستی از بهترین موادغذایی برای درست کردن صبحانه محبوب بچه ها

    لیستی از بهترین موادغذایی برای درست کردن صبحانه محبوب بچه ها

    سلامت > تناسب اندامبه دلیل افزایش سوخت‌وساز بدن در هنگام صبح، صبحانه یکی از مهم‌ترین وعده‌های غذایی برای کودکان به حساب می‌آید بنابراین انتخاب بهترین صبحانه برای کودک یکی از وظایف اصلی مادران است  چون کودکان در سن رشد به سر می‌برند خوردن صبحانه برایشان الزامی‌است زیرا به رشد متناسب، افزایش هوش، کاهش احتمال چاقی، افزایش قوای جسمانی وطول عمرسالم آن‌هاکمک می‌کند.