شهر مشهد

  • نگاهی توریستی به شهر مشهد مقدس

    نگاهی توریستی به شهر مشهد مقدس

    سفر و تفریح > پیشنهاد سفرمشهد مقدس بعد از تهران دومین شهر بزرگ ایران است و مهمترین قطب گردشگری مذهبی ایران می باشد. اغلب مسافران این شهر در هدف اول جهت زیارت امام رضا و کسب آرامش معنوی به این شهر مقدس سفر میکنند.