ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز

  • مجید مجیدی؛ از بچه های آسمان تا خورشید

    مجید مجیدی؛ از بچه های آسمان تا خورشید

    پیشنهاد فرهنگی > سینماتجربه دیدن فیلم‌های مجید مجیدی نشان داده که او در انتخاب سوژه‌های خود دست بر موضوعاتی می‌گذارد که مورد توجه جهانیان قرار می‌گیرد. فقر و چالش‌های طبقه فرودست که اگر برای جامعه خودمان به علت وفور آن عادی شده باشد اما هنوز می‌تواند جهانیان را متاثر کنند.

  • این مستندهای ایرانی را حتما ببینید

    این مستندهای ایرانی را حتما ببینید

    پیشنهاد فرهنگی > سینما مستندهایی ساخته شده است که با گذشته چندین دهه از ساخت آنها آنچنان مخاطب را تحت تاثیر قرار می‌دهند که هیچ‌گاه از ذهن‌ها آنها پاک نخواهد شد.