سینا حجازی

  • سراسرِ شب یک چیز دیگر است

    سراسرِ شب یک چیز دیگر است

    پیشنهاد فرهنگی > سینماایده ساخت فیلم سراسر شب از سال ۱۳۹۰ برای فرزاد موتمن شکل می‌گیرد تا این که سال ۹۶ بعد از شکل‌گیری چارچوب‌های کلی در ذهنش شروع کار را همراه با زامیاد سعدوندیان کلید می‌زند و نام این دو به عنوان نویسنده در تیتراژ فیلم قرار می‌گیرد.