سیستان و بلوچستان

  • تجربه آرامش اقیانوسی در چابهار

    تجربه آرامش اقیانوسی در چابهار

    تفریح و گردشگری > سفر و گردشگریشهرستان چابهار واقع در کناره آبهای نیلگون دریای عمان به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران اسلامی علاوه بر مزیت های تجاری یکی از مناطق بکر و دیدنی با آب و هوای مطلوب برای سفرهای نوروزی است بطوری که همه ساله پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

  • مسیرهای گردشگری «بیابان لوت»

    مسیرهای گردشگری «بیابان لوت»

    تفریح و گردشگری > سفر و گردشگری مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت بر ضرورت حفاظت و توسعه گردشگری همزمان و توامان در این بیابان تاکید کرد و گفت: مسیرهای گردشگری به سمت این اثر طبیعی جهانی باید به صورت شفاف تعیین و تثبیت شود.