سيل

  • در شرایط بحرانی چگونه می‌توانیم به کودکان کمک کنیم؟

    در شرایط بحرانی چگونه می‌توانیم به کودکان کمک کنیم؟

    سبک زندگی > کودکدر شرایط بحرانی و رخدادهای طبیعی، کودکان بیش از پیش در معرض آسیب‌های روانی قرار دارند. بزرگترها درگیر رسیدگی به وقایع پیش‌آمده هستند و کودکان شاهد هر آنچه می‌گذرد.

  • اگر قصد کمک به سیل‌زدگان را دارید این نکات را بخوانید

    اگر قصد کمک به سیل‌زدگان را دارید این نکات را بخوانید

    سبک زندگی > مهارت‌ و آموزشبه محض اینکه اخبار وقوع سیل و بلایایی مثل آن به گوش می‌رسد، نیروهای امدادی و امدادگران داوطلب به منطقه سیل‌زده وارد می‌شوند. نیروهای امدادی در شرایط بحرانی نکات مهمی را در نظر دارند که نه تنها در ابتدای بحران، بلکه در طول زمان و با کم شدن پوشش خبری و تمرکز افکار عمومی، با کارهایی که انجام می‌ دهند سیل‌زدگان امنیت روانی و سلامت بیشتری را تجربه کنند. بنابراین امدادرسان‌ها باید به این نکات توجه داشته باشند.