سوگل خلیق

  • مردن در آب مطهر؛ پایان کار برادران محمودی؟

    مردن در آب مطهر؛ پایان کار برادران محمودی؟

    پیشنهاد فرهنگی > سینما«مردن در آب مطهر» ساخته آخر برادران محمودی که به کارگردانی و نویسندگی نوید و تهیه‌کنندگی جمشید است، انتقادهای فراوانی را به سمت این دو برادر روانه کرده است. اما چرا نمی‌توان به راحتی از فیلم «مردم در آب مطهر» گذشت؟

  • قسمت آخر هم‌گناه‌ و خانواده‌ای که پایان ندارد

    قسمت آخر هم‌گناه‌ و خانواده‌ای که پایان ندارد

    پیشنهاد فرهنگی > تلویزیون«هم‌گناه»ماجرای خانواده‌ای متمول را نشان می‌دهد که از زندگی بسیاری از مردم دور است اما روابط خانوادگی امری است که برای همگان وجود دارد و در این سریال به درستی نشان می‌دهد که پدر و مادر به شدت کنترل‌گر نسبت به فرزندان چه نقشی مخربی می‌توانند داشته باشند.