سندیکای صنعت مخابرات

  • برگزاری نمایشگاه دائمی برای حمایت از تولید ملی

    برگزاری نمایشگاه دائمی برای حمایت از تولید ملی

    علم و فناوری > دنیای اینترنتحمایت از تولید داخلی شعاری است که در راستای اقتصاد مقاومتی رنگ جدی‌تری به خود گرفته است. امروز نمایشگاه دائمی حمایت از تولید داخلی در ایرانسل افتتاح شد تا تولیدکنندگان بتوانند با حمایت مادی و فنی که از سوی این اپراتور ارائه می‌شود، تجهیزات مورد نیاز حوزه فاوا را به تولید انبوه برسانند.