سرفه

  • با سرفه‌های غیر کرونایی چگونه مقابله کنیم؟

    با سرفه‌های غیر کرونایی چگونه مقابله کنیم؟

    سلامت > بیماری‌هااین روزها سرفه‌ کردن در هر جمعی باعث متمرکز شدن همه حواس‌ها به سمت ما می‌شود. شاید هم ممکن است دیگران اینگونه فکر کنند که با ویروس کرونا به جمع آنها آمده‌ایم. اما هر سرفه‌ای در فصول سرد ارتباطی با بیماری‌های ویروسی ندارد.