سازهای ناکوک

  • سازهای ناکوک؛ سوتفاهم سینمایی

    سازهای ناکوک؛ سوتفاهم سینمایی

    پیشنهاد فرهنگی > سینماکارگردان فیلم «سازهای ناکوک» به داستان‌های پایان خوش علاقه دارد و تلاشی برای یک پایان‌بندی جذاب نمی‌کند. در انتهای فیلم با این که هنوز مخاطب نتوانسته است با شخصیت‌ها ارتباط بگیرد، همه چیز به طرز ناگهانی با خوبی و خوشی و شبیه فیلم‌های هندی به پایان می‌رسد.