زباله خشک

  • یک راهنمای عملی برای تفکیک زباله از خانه

    یک راهنمای عملی برای تفکیک زباله از خانه

    سبک زندگی > مدیریت خانهتلاش برای داشتن آینده‌ای بهتر برای زمین به هدفی همگانی تبدیل شده است. اگر هر یک از ما اصول ساده‌ای را در جداسازی زباله‌ها انجام دهیم، بدون شک آینده بهتری برای خود و فرزندانمان فراهم خواهیم کرد. یک راه ساده و قابل اجرا برای همه ما، تفکیک زباله به دو گروه تر و خشک است.