روز کودک

  • ۱۰ نکته‌ای که هرگز نباید به فرزند خود بگویید

    ۱۰ نکته‌ای که هرگز نباید به فرزند خود بگویید

    سبک زندگی > کودکگاهی وقت‌ها برای تنبیه کودکانمان جملاتی را به کار می‌بریم و به خود غره می‌شویم که عجب شیوه تربیتی خوبی را به کار گرفته‌ایم؛ غافل از اینکه با آن حرف‌ها کودک‌مان را آزار می دهیم و بزرگسالی او را با این حرف‌های نسنجیده‌مان تحت تاثیر قرار داده‌ایم. پرتکرارترینش هم این است که «دیگر دوستت ندارم»!