رود سمیره

  • سیمره؛ رودی به قدمت یک تمدن

    سیمره؛ رودی به قدمت یک تمدن

    سفر و تفریح > طبیعتسیمره؛ بزرگ‌ترین رود لرستان، صحنه یکی از زیباترین رخدادهای طبیعی است. می‌گویند: زال آمد و سیمره را برید، داستانی که از پیروزی پاکی بر تیرگی حکایت می‌کند.