دیوید واشنگتن

  • درباره تنت؛ اکشن اما پیچیده

    درباره تنت؛ اکشن اما پیچیده

    پیشنهاد فرهنگی > سینماتنت پس از اکران توانست نظر مثبت منتقدان را برای خود کند و تمجیدهای فراوانی برای وجه فنی از آن شد اما در کنار تمامی تعریف‌ها نولان نتوانست کاری بی‌نظیر بسازد و از نظر پیچیدگی و گنگ بودن داستان و ضعف در شخصیت‌پردازی مورد انتقاد قرار گرفت.