خرید ارزان

  • نرخ حبوبات در آغاز زمستان سال ۱۳۹۹

    نرخ حبوبات در آغاز زمستان سال ۱۳۹۹

    پول و خرید > بازاربا توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و مهم شدن تصمیم‌گیری در خرید برای وعده‌های غذایی باید گفت که اگر خرید حبوبات را به صورت فله‌ای انجام دهید می‌توانید در این روزها ارزان‌تر خرید کنید و از درآمد خود سهم کمتری را برای خرید حبوبات کنار بگذارید.