خانه هوشمند

  • زندگی به سبک فیلم‌ها؛ خانه‌های هوشمند چقدر به ما نزدیک‌اند

    زندگی به سبک فیلم‌ها؛ خانه‌های هوشمند چقدر به ما نزدیک‌اند

    علم و فناوری > فناوری روزتصور کنید که تلویزیون خانه شما دقیقاً در ساعت شروع برنامه مورد علاقه‌تان روشن شود، چراغ‌های خانه نور مناسب تماشای تلویزیون را برای شما تنظیم کنند و میزان صدای تلویزیون هم به دلخواه شما کم و زیاد می‌شود. همه این اتفاق‌ها و بیشتر از این به کمک فناوری‌ موجود در خانه‌های هوشمند امکان پذیر است. اما خانه هوشمند چیست و چگونه کار می‌کند؟