خانه عروسک

  • بهترین فیلم‌های اقتباسی ایرانی را ببینیم

    بهترین فیلم‌های اقتباسی ایرانی را ببینیم

    پیشنهاد فرهنگی > سینماگاهی کارگردانان و نویسندگان سینما فیلم‌نامه خود را از روی متن ادبی، یک اثر هنری یا حوادث طبیعی یا کتابی با محتوایی مشابه اقتباس شده باشد. اقتباس معمولا همراه بازآفرینی است. یعنی هنرمند با الهام گرفتن از یک اثر هنری دیگر که می‌تواند فیلم، کتاب، نقاشی، شعر یا هر چیز دیگری باشد، دست به آفرینشی دوباره بزند.