حمید هامون

  • مروری بر آثار عمو خسرو سینما ایران

    مروری بر آثار عمو خسرو سینما ایران

    پیشنهاد فرهنگی > سینماخسرو شکیبایی یا همان عمو خسرو، بازیگری بود که همگان بر این باورند زود از میان ما رفت. بازیگری که برخی فیلم‌ها را فقط و فقط حضور او توانست ماندگار کند.

  • این فیلم‌های عاشقانه ایرانی را ببینید

    این فیلم‌های عاشقانه ایرانی را ببینید

    پیشنهاد فرهنگی > سینمابا نگاهی به روایت‌های عاشقانه‌ ایرانی می‌توان نتیجه گرفت آن دسته از فیلم‌ها ماندگار شده‌اند که صرفا به یک موضوع عاشقانه و احساسی پرداخته نشده بلکه دنیای شکل گرفته حول شخصیت‌ها و روایت آنها داستانی واقعی همراه با مسائل اجتماعی است.