جزیره ام الکرم

  • جزیره ام‌ الکرم بوشهر؛ موطن پرنده‌های بدون مرز

    جزیره ام‌ الکرم بوشهر؛ موطن پرنده‌های بدون مرز

    تفریح و گردشگری > طبیعتجزیره ام‌ الکرم موطن پرنده‌های بی‌مرز است؛ مکانی امن برای بقای نسل و ادامه حیاتشان. بهار که به این جزیره می‌رسد، مهاجران از آن سمت دنیا می‌آیند تا در ساحل گرم جزیره تخم‌گذاری کنند، تا جوجه‌های‌شان با صدای آب‌های خلیج‌فارس سر از تخم بیرون بیاورند، بر ماسه‌های ساحل راه بروند، با موج‌هایش پرواز یاد بگیرند و اواخر شهریورماه دوباره به همان نقطه دوری بازگردند که از آن آمده بودند.