تهویه ریما

  • تفاوت چیلر سانتریفیوژ و هواخنک چیست؟

    تفاوت چیلر سانتریفیوژ و هواخنک چیست؟

    پول و خرید > بازارچیلر، دستگاهی است که از طریق انجام یکسری فرآیند در سیکل تبرید تراکمی و جذبی، گرما را از محیط می‌گیرد و باعث خنک سازی می‌شود. انواع چیلرها به‌صورت کلی برای خنک‌سازی تجهیزات صنعتی و به عنوان تهویه مطبوع در تابستان برای ساختمان‌های مسکونی، اداری، ورزشی، تجاری و صنعتی استفاده می‌شوند و تفاوت هایی بین چیلر سانتریفیوژ و هواخنک وجود دارد که در این متن می خوانید.