تنگه رغز

  • تنگه رغز؛ عروس دره‌های فارس

    تنگه رغز؛ عروس دره‌های فارس

    سفر و تفریح > طبیعتنام عروس دره‌های آبی را بر آن گذاشته‌اند، تنگه‌ای که بی‌شک یکی از زیباترین و بکرترین مناظر را در میان رشته کوه‌های زاگرس جنوبی دارد. در تنگه رغز بیش از هر چیزی، طنین خروش رودها و آبشارها به گوش می‌رسد.